# صدا

درد نام دیگر من است

دردهای من                    جامه نیستند                                            تا ز تن دراورم چامه و  چکامه  نیستند                                  تا به  رشته  سخن در اورم   نعره  نیستند                         ... ادامه مطلب
/ 485 نظر / 101 بازدید