# درد

چرا چنین

بغضهای کال من چرا چنین                                      گریه های لال من چرا چنین جزر و مد یال ابی م چه شد                                      اهتزاز بال ... ادامه مطلب
/ 587 نظر / 42 بازدید

درد نام دیگر من است

دردهای من                    جامه نیستند                                            تا ز تن دراورم چامه و  چکامه  نیستند                                  تا به  رشته  سخن در اورم   نعره  نیستند                         ... ادامه مطلب
/ 485 نظر / 26 بازدید