# اوستا

اه نیمه شب

ای   اه   نیمه   شب                                     بر بسته  بال  و پر        فریاد   بی   ثمر                                  نفرین     بی   اثر   پوشیده  ازلی                               ... ادامه مطلب
/ 100 نظر / 85 بازدید