درد نام دیگر من است

دردهای من

                   جامه نیستند

                                           تا ز تن دراورم

چامه و  چکامه  نیستند

                                 تا به  رشته  سخن در اورم

 

نعره  نیستند 

                            تا ز نای جان بر اورم 

دردهای  من نگفتنی

                                 دردهای من نهفتنی است

دردهای من  گر  چه

                                 مثل دردهای مردم زمانه نیست

درد مردم  زمانه است

                                  مردمی که چین پوستینشان

مردمی که رنگ استینشان

                                    مردمی که نام هایشان

جلد کهنه شناسنامه هایشان

                                             درد  می کند

ولی من  تمام استخوان بودنم

                                           لحظه های ساده سرودنم

                                                                                     درد  می کند

 

 

انتهای روح من

                               شاخه های خسته غرور من

تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است

                                                         کتف کینه های بی بهانه ام

دردهای  پوستی کجا

                                        دردهای  بی  وفایی کجا

این سماجت  و  لجاجت عجیب

                                       پا فشاری شگفت دردهاست

دردهای   اشنا

                       دردهای خانگی 

دست سرنوشت

                        خون درد را  

                                                 با گلم سرشته است                                      

  پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم

 

درد

          رنگ و بوی غنچه دل است

 

پس من چگونه

                        رنگ و بوی غنچه را

                                                     از برگ های تو به توی ان جدا کنم

شعر  تازه  مرا

                                   درد  گفته  است

درد  هم  شنفته است

                                 پس در  این  میانه   من

از  چه حرف می زنم

                                  درد  حرف  نیست

درد  نام  دیگر  من  است

                               من  چگونه  خویش را  صدا  کنم

 

قیصر امین پور

 

                                   

منتظر  نظر  گلتون هستم

/ 485 نظر / 101 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه ک

سلام بسیارعالی بود متن هاتون.

فاطمه ک

سلام بسیارعالی بود متن هاتون.

فاطمه ک

سلام بسیارعالی بود متن هاتون.

فاطمه ک

سلام بسیارعالی بود متن هاتون.

فاطمه ک

سلام بسیارعالی بود متن هاتون.

فاطمه ک

سلام بسیارعالی بود متن هاتون.

فاطمه ک

سلام بسیارعالی بود متن هاتون.

فاطمه ک

سلام بسیارعالی بود متن هاتون.

فاطمه ک

سلام بسیارعالی بود متن هاتون.

فاطمه ک

سلام بسیارعالی بود متن هاتون.