قلب من خانه خداست

قلب من خانه خداست

ممکن است گاهی گریه کنم ولی هیچگاه تنهایی گریه نمیکنم

خداوند اینجاست

اشکهای مرا پاک می کند      چون

قلب من خانه خداست

ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم اما هرگز در سقوط تنها نمیمانم

خداوند هست و مرا بلند میکند     چون

قلب من خانه خداست

خوشحالم برای اینکه میدانم هرگز تنها نیستم

خداوند همواره با من است    چون

            قلب   من   خانه     خداست

/ 2 نظر / 13 بازدید
یخ فروش جهنم(ali)

سلام دوردوربهم سرمیزنی کجایی مگه ؟ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منتظر حضور گرمت هستم

rojyar

آرامم ولي آرامش ندارم هنوز... از فردا مي ترسم... نمي دانم فردا كه از خواب بيدار مي شوم كافرم يا مسلمانم، خودم را ديگر باور ندارم. از اعتماد به نفسم كه گاهي وقت ها مي گويم نكند هرز شده ميترسم، ميگويم نكند اينجا آخر خط است...مي گويم نكند ديگر تيك تيك روزهاي خدا نتپد توي دلم، آرام بگيرم و اما من بلرزم از پوچ شدنم...